ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร