บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ภาษาจีน เว็บไซต์ภาษาพม่า

ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ.


กำหนดการเปิดรับสมัครสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 1/2559 ครั้งที่ 1


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.


กำหนดการอบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.


ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster

.