บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • ขอเชิญร่วมชมงาน แสง สี เสียงเมืองชากังราว
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปลอดเหล้า และบุหรี่
 • การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน
 • หลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 • เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานกับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ 2560 Seminar On Science 2017
 • อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร
 • ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • การอบรมการให้ความรู้ Green Office
 • การจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 1
ขอเชิญร่วมชมงาน แสง สี เสียงเมืองชากังราว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปลอดเหล้า และบุหรี่ การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน หลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานกับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ 2560 Seminar On Science 2017 อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การอบรมการให้ความรู้ Green Office การจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดอบรม TOEIC รอบ 2 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.


กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ


กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560


กำหนดบริจาคโลหิต เป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ.


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster

.