บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรูปแบบภาษาพม่า
 • การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2561-2575)
 • พิธีรดน้ำดำหัว-งานสงกรานต์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-ประจำปี 2560
 • อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ รอบ 2
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณปี 2561
 • โครงการฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะฯ.
 • แจ้ง...นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 3/2559 เขียนคำร้องที่ทะเบียน
 • ปลูกการอ่าน สานปัญญา เดือนเมษารักการอ่าน
 • การจัดการความรู้ ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร
 • good practices 2017
 • เช่าตัดชุดครุย
 • เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2561-2575) พิธีรดน้ำดำหัว-งานสงกรานต์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-ประจำปี 2560 อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ รอบ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณปี 2561 โครงการฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะฯ. แจ้ง...นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 3/2559 เขียนคำร้องที่ทะเบียน ปลูกการอ่าน สานปัญญา เดือนเมษารักการอ่าน การจัดการความรู้ ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร good practices 2017 เช่าตัดชุดครุย เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา มรภ.กพ.


โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะฯ ณ คณะครุศาสตร์ มรภ.กพ.


รับสมัครเข้าอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster

.