บุคลากร  นักศึกษา          

กำหนดสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.,23-24 ก.พ.59 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

ทอล์กโชว์พิเศษ เรื่อง ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2559 ประเภทคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2559

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster