KPRU-Thai KPRU-Myanmar KPRU-Chinese KPRU-English
 
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชร
วิชาการ ครั้งที่ 11
"สัตตโกสุมภ์ สดุดี"
งานเกษียณ2557
วันที่ 29 กันยายน 2557
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ประจำปี 2557
วันที่ 29 กันยายน 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชร
วิชาการครั้งที่ 10
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
       
แผนผังเว็บไซต์