บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การอบรมการให้ความรู้ Green Office
 • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27-28 ก.ค. 2560
 • แจ้งอาจารย์และนักศึกษาผู้ที่สอบ TOEIC (เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560) สามารถติดต่อขอรับผลสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 2
 • เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1
 • กิจกรรมออกกำลังกาย (แอโรบิก) ทุกวันพุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 1
 • โครงการอนุรักษ์พลังงาน
 • วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สักทอง :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI
การอบรมการให้ความรู้ Green Office เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27-28 ก.ค. 2560 แจ้งอาจารย์และนักศึกษาผู้ที่สอบ TOEIC (เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560) สามารถติดต่อขอรับผลสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 กิจกรรมออกกำลังกาย (แอโรบิก) ทุกวันพุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 1 โครงการอนุรักษ์พลังงาน วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สักทอง :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI

ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1/3 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.

กำหนดสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1/3 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.


กำหนดการอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

กำหนดการอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ


กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
 • แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560
 • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560
 • ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 • เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • สายด่วน ป.ป.ช.
 • บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต สายด่วน ป.ป.ช. บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน
 • ประกวดวาดภาพ หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน
 • ประกวดภาพถ่าย จำศิลป์
 • ประกวดภาพยนต์สั้น มนุษย์แม่
ประกวดวาดภาพ หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน ประกวดภาพถ่าย จำศิลป์ ประกวดภาพยนต์สั้น มนุษย์แม่

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster

.