รวมดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Campus Agreement, KPRU LOGO และข้อมูลอื่นๆ

บุคลากร นักศึกษา สามารถ Download ใช้งานได้แล้ววันนี้


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (อาคาร AV)

Microsoft Software

Evalution

Windows 10 Pro 32 Bit

DOWNLOAD


Evalution

Windows 10 Pro 64 Bit

DOWNLOAD


Evalution

รวมทั้งหมด Microsoft campus agreement

DOWNLOAD

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Evalution

สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่


Evalution

สำหรับสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่


Evalution

40 ปี ศรีสักทอง

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่

Document

KPRU-Microsoft campus agreement

DOWNLOAD

รวมโปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Microsoft ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ


Document

13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จาก (SIPA)

DOWNLOAD

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


KPRU LMS e-Learning

เอกสารและแบบฟอร์มขอใช้บริการ

DOWNLOAD


Evalution

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

DOWNLOAD

Kamphaeng Phet Rajabhat University 2015

KPRU