บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ 2560 Seminar On Science 2017
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน
 • สหกรณ์สัญจร พบเพื่อนสมาชิก เพื่อชี้แจงข้อมูล สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์
 • ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สักทอง :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI
 • แสดงความยินกับบุคลากรที่ไปร่วมนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 • แสดงความยิน รศ.คนใหม่
 • แสดงความยิน ผศ.คนใหม่
 • อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร
 • แสดงความยินดี
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ 2560 Seminar On Science 2017 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน สหกรณ์สัญจร พบเพื่อนสมาชิก เพื่อชี้แจงข้อมูล สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สักทอง :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI แสดงความยินกับบุคลากรที่ไปร่วมนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น แสดงความยิน รศ.คนใหม่ แสดงความยิน ผศ.คนใหม่ อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร แสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดบริจาคโลหิต เป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ.


กำหนดการอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ


กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มรภ.กพ.ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster