บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • < a href="" target="_blank">ผศ.คนใหม่
 • นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพรวิชาการ ครั้งที่ 14
 • กิจกรรม Idea to Startup KPRU
 • < a href="http://www.kpru.ac.th/th/newsDB/file_tbnews/tbnews_633_sport-newyear-2018.pdf" target="_blank">เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
 • กิจกรรม lecturers ปี 2018
 • เชิญชวนร่วมชมการแข่งขัน มอกล้วยไข่เกมส์ กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
 • ยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล best paper icmemis2017
 • ผศ.คนใหม่
 • ขอเชิญชวนบุคลากรใช้ระบบ speexx
 • < a href="" target="_blank">รางวัลกระทรวงวัฒนธรรม
ผศ.คนใหม่ นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพรวิชาการ ครั้งที่ 14 กิจกรรม Idea to Startup KPRU เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรม lecturers ปี 2018 เชิญชวนร่วมชมการแข่งขัน มอกล้วยไข่เกมส์ กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล best paper icmemis2017 ผศ.คนใหม่ ขอเชิญชวนบุคลากรใช้ระบบ speexx รางวัลกระทรวงวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์
 • Green Office KPRU
Green Office KPRU
ประกวด แข่งขัน
 • chuiawards
chuiawards
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster