บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • เชิญร่วมงาน ราชภัฏลองกระทง ปี 2560
 • < a href="" target="_blank">เชิญร่วมงาน คูนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco
 • แข่งขันทักษะภาษา สำหรับบุคลากร
 • ขอเชิญชวนบุคลากรใช้ระบบ speexx
 • < a href="" target="_blank">รางวัลกระทรวงวัฒนธรรม
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
 • < a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=260982907755979&id=159789961208608" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิริยะ กาญจนคงคา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกระทรวงอุตสาหกรรม
 • < a href="" target="_blank">รศ.คนใหม่
 • < a href="" target="_blank">ผศ.คนใหม่
เชิญร่วมงาน ราชภัฏลองกระทง ปี 2560 เชิญร่วมงาน คูนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco แข่งขันทักษะภาษา สำหรับบุคลากร ขอเชิญชวนบุคลากรใช้ระบบ speexx รางวัลกระทรวงวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิริยะ กาญจนคงคา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกระทรวงอุตสาหกรรม รศ.คนใหม่ ผศ.คนใหม่
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
 • HI-TEK
 • To be No1
HI-TEK To be No1
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดงานราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.


กำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง


กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster