บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
  • สงกรานต์ KPRU
  • คู่มือ login certificate ComTIA
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis
  • กำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
  • อบรม TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • บุคคลดีเด่น
  • การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
สงกรานต์ KPRU คู่มือ login certificate ComTIA อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis กำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 อบรม TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ บุคคลดีเด่น การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์
  • Green Office KPRU
Green Office KPRU
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณลานอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)


กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (คลิก..สมัคร)


กำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster