บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • < a href="" target="_blank">เชิญร่วมงาน ราชภัฏลองกระทง ปี 2560
 • < a href="" target="_blank">เชิญร่วมงาน คูนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="https://e-student.kpru.ac.th/webregisfinish/" target="_blank">รับปริญญา
 • < a href="" target="_blank">ล่วงเวลาห้องสมุด
 • < a href="" target="_blank">กำหนดสอบปลายภาค 1/2560
 • < a href="" target="_blank">กำหนดปิดบริการ speexx สำหรับนักศึกษา
 • < a href="" target="_blank">นางสาวณัฐมน อาจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าเหรียญทอง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย
 • < a href="" target="_blank">ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปี 2560
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD
 • < a href="https://www.kpru.ac.th/files/Best-paper-Award-techno2017.pdf" target="_blank">คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานที่คว้า 3 รางวัล
 • < a href="http://management.kpru.ac.th/?dt_portfolio=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
เชิญร่วมงาน ราชภัฏลองกระทง ปี 2560 เชิญร่วมงาน คูนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับปริญญา ล่วงเวลาห้องสมุด กำหนดสอบปลายภาค 1/2560 กำหนดปิดบริการ speexx สำหรับนักศึกษา นางสาวณัฐมน อาจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าเหรียญทอง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปี 2560 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานที่คว้า 3 รางวัล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
 • True Young Producer Award 2017
 • จับตูนใส่เสื่อ
 • SCB ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดิโอ CYBER SECURITY ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
True Young Producer Award 2017 จับตูนใส่เสื่อ SCB ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดิโอ CYBER SECURITY ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการปิดระบบ speexx ภาคเรียนที่ 1/2560 ภายในเวลา 10.00 น.


กำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560


กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster