บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • <คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานที่คว้า 3 รางวัล
 • <<-a href="" target="_blank">อบรมเตรียมสอบ MOS สำหรับนักศึกษา
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม การเผยแพร่ Embedded Board สำหรับนักศึกษา
 • เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
 • แจ้งอาจารย์และนักศึกษาผู้ที่สอบ TOEIC (เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560) สามารถติดต่อขอรับผลสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 2
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017
 • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 • ยินดี 2 รางวัล
 • เชียร์ลีดเดอร์
 • 2-b-1
 • Thailand4.0
 • ยินดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานที่คว้า 3 รางวัล อบรมเตรียมสอบ MOS สำหรับนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม การเผยแพร่ Embedded Board สำหรับนักศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 แจ้งอาจารย์และนักศึกษาผู้ที่สอบ TOEIC (เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560) สามารถติดต่อขอรับผลสอบได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ยินดี 2 รางวัล เชียร์ลีดเดอร์ 2-b-1 Thailand4.0 ยินดี
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
 • ประกวดวาดภาพ หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน
 • การประกวดตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018
ประกวดวาดภาพ หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน การประกวดตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster