วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 12 มีนาคม 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 10 มกราคม 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 9 ธันวาคม 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 7 ตุลาคม 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 5 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 4 มีนาคม - เมษายน 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 3 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับปฐมฤกษ์