ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Evalution

โครงการพัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ

(2017 EIM LECTURERS TRAINING PROGRAM)
at Perth, Australia
กรอกเอกสารเพื่อทำวีซ่า ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.
Evalution

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ

(2017 LECTURERS AND STAFF COMMUNICATIVE ENGLISH TRAINING PROGRAM)
at University of Malaya, Malaysia
รายงานตัว ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ภายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ทุกวัน)
Evalution

โครงการ Visiting Schola

รายงานตัว ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ภายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ทุกวัน)
Document

APPLICATION FOR 2017 IRA EXCHANGE PROGRAM

ใบสมัครสำหรับเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม

คุณกฤษณะ จันทร งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 9
โทร. (055) 706-555 ต่อ 1800-1803