งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนบุคลากรในต่างประเทศ

Evalution

โครงการ Visiting Schola ประจำปี 2562

(2019 Visiting Schola)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562
คลิก..อ่านรายละเอียดโครงการ

ติดต่อสอบถาม

ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต : 062-782-8638, kamonwat_ph@hotmail.co.th หรือ คุณรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา : 084-596-0874, rrattiyapornmild@gmail.com
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14)