งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนบุคลากรในต่างประเทศ

Evalution

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ ประจำปี 2562

2019 Lecturers and Staff Communicative English Training Program

โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนำหนังสือเดินทาง(Passport)มายืนยันการเข้าร่วมโครงการ ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

(2019 LECTURERS AND STAFF COMMUNICATIVE ENGLISH TRAINING PROGRAM)
at RELC, Singapore
คลิก..อ่านรายละเอียดโครงการ
Evalution

โครงการ Visiting Schola ประจำปี 2562

(2019 Visiting Schola)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562
คลิก..อ่านรายละเอียดโครงการ

ติดต่อสอบถาม

ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต : 062-782-8638, kamonwat_ph@hotmail.co.th หรือ คุณรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา : 084-596-0874, rrattiyapornmild@gmail.com
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14)