ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมส่งกำลังใจเชียร์

“มอกล้วยไข่เกมส์"

กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผลเหรียญรางวัลการแข่งขัน

คลิก...ดูสรุปภาพรวมชนิดกีฬาและเหรียญรางวัลทั้งหมด

ระเบียบและตารางการแข่งขันกีฬา 14 ชนิด

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY @ 2018