Get Adobe Flash player
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

บริการด้านหอพัก

        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งหอพักขึ้นเพื่อบริการแก่นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งความรู้ สติปัญญาร่างกาย อารมณ์ และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหอพักที่จะรับนักศึกษาชาย – หญิง   เข้าอาศัย สามารถรับนักศึกษาได้ในจำนวนจำกัด

หอพักชาย

  1. หออินทนิล

หอพักหญิง

  1. หอขจีรัตน์
  2. หอไตรตรึงษ์
  3. หออัมพวัน
  4. หอปริชาติ
  5. พอพุทธรักษา

        

       นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าหอพัก สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายหอพักซึ่งจะรับสมัครในวันที่นักศึกษามารายงานตัว ค่าธรรมเนียมหอพักจะเริ่มต้นที่ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

 

สวัสดิการภายในหอพัก


๑. อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น เตียง ที่นอน (ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน นักศึกษาต้องจัดหามาเอง)
๒.ตู้ใส่เสื้อผ้า
๓.อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้อง
๔.พัดลมโทรทัศน์สีและตู้ทำน้ำเย็น
๕. มีอาจารย์ประจำหอพัก คอยดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา