เปิดให้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูล

Gale Academic OneFile

ฐานข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารทีให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

1 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2560

(5 เดือน)

เข้าใช้งาน


สอบถามเพิ่มเติม คุณวรางคณา นันธิโย โทร 02-769-3888
mail : helpdesk@book.co.th
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Science Reference Center

บทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่นๆ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย คอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

1 เมษายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

(9 เดือน)

เข้าใช้งาน


บริษัท EBSCO

Entrepreneurial Studies Source

เป็นแหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยาสาร หนังสือ

1 เมษายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

(9 เดือน)

เข้าใช้งาน


บริษัท EBSCO

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1505

ARIT KPRU