วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU NEWS ฉบับที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU NEWS ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU NEWS ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 24 มีนาคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 22 มกราคม 2561
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 21 ธันวาคม 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 20 พฤศจิกายน 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 17 สิงหาคม 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 16 กรกฎาคม 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 15 มิถุนายน 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 14 พฤษภาคม 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 13 เมษายน 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 12 มีนาคม 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 10 มกราคม 2560
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 9 ธันวาคม 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 7 ตุลาคม 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 5 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 4 มีนาคม - เมษายน 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 3 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
วารสารประชาสัมพันธ์ KPRU News ฉบับปฐมฤกษ์