สนามสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560

ศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สนามสอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แผนผังอาคารจัดสอบและเส้นทางจราจร จุดจอดรถ

เนื่องด้วยข้อประกาศห้ามนำรถเข้าสนามสอบ จึงขอประชาสัมพันธ์จุดจอดรถและพื้นที่รับส่ง ผู้เข้าสอบ ดังนี้

1. สามารถส่งผู้เข้าสอบได้ทางด้านประตูมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งมีบริการมอเตอร์ไซต์รับส่งภายในมหาวิทยาลัยฯ

2. กรณีนำรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดได้ ดังนี้

2.1 สถานีขนส่ง จ.กำแพงเพชร มีรถโดยสารบริการส่งจากสถานีถึงหน้ามหาวิทยาลัยฯ

2.2 พื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยฯ

2.3 พื้นที่ริมคันคลอง ข้างมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนผัง

2.4 วัดวังยาง

2.5 ริมถนนเส้นหน้าแมคโคร

3. ผู้เข้าสอบกรุณานัดสถานที่รับ แก่ญาติอย่างชัดเจน

4. กรุณาศึกษาเส้นทางการเดินรถตามแผนผังการจราจร ก่อนการเดินทาง

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

หมายเหตุ อนุญาตให้เข้าเฉพาะรถที่มีใบอนุญาตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น


มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมรถจักรยานยนต์บริการรับ-ส่งโดยนักศึกษา ในราคาเที่ยวละ 10 บาท ส่งถึงอาคารที่สอบ

เนื่องจากตามประกาศไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เข้ามาในสนามสอบ ดังนั้น เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี

ซึ่งรายได้ทั้งหมดเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ


*** ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ***


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 จำนวนที่นั่งสอบ 10,037 ที่นั่ง จำนวนอาคารสอบ 24 อาคาร จำนวนห้องสอบ 163 ห้อง

ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ที่นี่