รวมดาวน์โหลด Windows, Microsoft Windows Server, Microsoft Office, KPRU LOGO และข้อมูลอื่นๆ

รวมดาวน์โหลด Windows, Microsoft Windows Server, Microsoft Office, KPRU LOGO และข้อมูลอื่นๆ

บุคลากร นักศึกษา สามารถ Download ใช้งานได้แล้ววันนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (อาคาร AV)

kpru-logo-print

สำหรับงานออกแบบภาพนิ่ง

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่


kpru-logo-vdo

สำหรับงานออกแบบมัลติมีเดีย

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่


kpru-logo-40y

40 ปี ศรีสักทอง

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่


Microsoft Software

Download อื่นๆ

Evalution

ขอขอบคุณ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

DOWNLOAD

แนะนำการใช้งาน | ที่มา

13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จาก (SIPA)

13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จาก (SIPA)

DOWNLOAD

ที่มา


เอกสารและแบบฟอร์มขอใช้บริการ

เอกสารและแบบฟอร์มขอใช้บริการ

DOWNLOAD

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

DOWNLOAD