รวมดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Campus Agreement, KPRU LOGO และข้อมูลอื่นๆ

รวมดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Campus Agreement, KPRU LOGO และข้อมูลอื่นๆ

บุคลากร นักศึกษา สามารถ Download ใช้งานได้แล้ววันนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (อาคาร AV)

Microsoft Software

Windows 10 Pro 32 Bit

Windows 10 Pro 32 Bit

DOWNLOAD

Windows 10 Pro 64 Bit

Windows 10 Pro 64 Bit

DOWNLOAD

Windows 10 Pro 32 Bit

KPRU MS campus agreement

DOWNLOAD

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Evalution

สำหรับงานออกแบบภาพนิ่ง

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่


Evalution

สำหรับงานออกแบบมัลติมีเดีย

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่


Evalution

40 ปี ศรีสักทอง

DOWNLOAD

ดูตัวอย่างที่นี่


Evalution

ขอขอบคุณ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

DOWNLOAD

แนะนำการใช้งาน | ที่มา

Download อื่นๆ

Document

KPRU MS campus agreement

DOWNLOAD

Document

13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จาก (SIPA)

DOWNLOAD

ที่มา


KPRU LMS e-Learning

เอกสารและแบบฟอร์มขอใช้บริการ

DOWNLOAD

Evalution

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน/โครงการ

DOWNLOAD