บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร Human Subject Protection
 • ได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูทนิทรรศการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ รอบพิเศษ ครั้งที่ 2
 • ศูนย์ fosic ได้รับ ISO
 • แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561
 • กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31
 • ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • < a href="" target="_blank">ลุ้นรับทุนการศึกษา
 • LINE จองรถยนต์
 • < a href="" target="_blank">รางวัลนักวิจัยดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชียร์หลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย TNCC 2018
 • < a href="" target="_blank">green office เหรียญทอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร Human Subject Protection ได้รับรางวัลชมเชยการจัดบูทนิทรรศการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ รอบพิเศษ ครั้งที่ 2 ศูนย์ fosic ได้รับ ISO แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561 กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ลุ้นรับทุนการศึกษา LINE จองรถยนต์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชียร์หลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย TNCC 2018 green office เหรียญทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
 • ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 • เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560
 • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560
 • บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คู่มือการป้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • งด ให้-รับ สินบน
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • Green Office KPRU
 • แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือการป้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน งด ให้-รับ สินบน มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ Green Office KPRU แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster