บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รับสมัครนักศึกษา-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • อบรมภาษาไทย
 • อบรมภาษาไทย
 • ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ MOCK-TEST(สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ)
 • < a href="" target="_blank">การแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา ลีก 2018
 • < a href="" target="_blank">ละครเวทีภาษาอังกฤษ
 • บุคคลดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">เช่าตัดครุย
 • ประกวดโลโก้และคำขวัญ Green Office
 • Toeic
 • กิจกรรม lecturers ปี 2018
 • การสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 4
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1
อบรมภาษาไทย อบรมภาษาไทย ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ MOCK-TEST(สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ) การแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา ลีก 2018 ละครเวทีภาษาอังกฤษ บุคคลดีเด่น เช่าตัดครุย ประกวดโลโก้และคำขวัญ Green Office Toeic กิจกรรม lecturers ปี 2018 การสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์
 • Green Office KPRU
 • แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560
 • พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560
 • ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 • เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • สายด่วน ป.ป.ช.
 • บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Green Office KPRU แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พระราชฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 ปี 2560 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 ติดต่อ สอบถามทุนกู้ยืม กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ติดต่อขอรับ username และ password อินเทอร์เน็ตได้ที่งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เชิญชวนใช้บริการ Office 365 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนให้ใช้ username และ password ของตัวเองในการใช้งานอินเทอร์เน็ต สายด่วน ป.ป.ช. บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวประกวด แข่งขัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกวด แข่งขัน
 • chuiawards
chuiawards

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster