บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

FAQ | คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา

อ่านเพิ่มเติม - ข้อมูลพื้นฐาน

คำตอบ
ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลนักศึกษาเบื้องต้น เช่น ระดับการศึกษา / ปีการศึกษาที่สำเร็จ / เลขที่ กพ. / วันสำเร็จ / วุฒิ โดยพิมพ์คำค้นด้วย ชื่อ หรือ นามสกุล ซึ่งค้นหาได้จากระบบออนไลน์ ดังนี้

ระบบค้นหาข้อมูลนักศึกษา

คำตอบ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำหน้าเว็บเพจสำหรับใช้ค้าหาเบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อประสานงานกับหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีบุคคลทั่วไปที่ต้องการประสานงาน ให้กดเบอร์โทรหลัก คือ 055-706555 ต่อด้วยหมายเลขเบอร์โทรภายใน เช่น 055-706555 ต่อ 1561 โดยค้นหาเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่

ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์

คำตอบ
มหาวิทยาลัยฯ มีบริการสำหรับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเช่าห้องประชุมโดยมีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการเช่าพื้นที่สำหรับเปิดร้านค้าภายในโรงอาหาร รวมถึง เช่าพื้นที่บริเวรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีระบบสำหรับจองออนไลน์ คลิกได้ที่นี่

ระบบจองออนไลน์

คำตอบ
มหาวิทยาลัยฯ มีบริการสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ และมารับตัวเล่ม ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา และสมาชิก ตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 คลิกได้ที่นี่

ระบบสั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์

คำตอบ
ติดต่องานธุรการ สำนักงานอธิการบดี ( 055-706 555 ต่อ 1171 ) เพื่อทำบันทึกถึงอธิการบดีเพื่อขอดูภาพวงจรปิดต่อไป

โทร. 055-706555

คำตอบ
สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 055-706-555 ต่อ 1550 หรือ Facebook www.facebook.com/kprunoc

คำตอบ
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร หรือ ดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://arit.kpru.ac.th/ap/account/

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

49,785

เริ่ม 26-06-2562 | 1