ตราสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU Symbol

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์


KPRU Symbol

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ พระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเสวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ ในแผ่นดิน โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร" ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า "KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY"


ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน มี 5 สี ดังนี้

สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สีประจำสถาบัน มี 2 สี ดังนี้

#FA4616

สีแสด : เป็นสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเป็นกำแพง หมายถึง ความมั่นคง

#FFFFFF

สีขาว : เป็นสีแทนศาสนา หมายถึง ความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ปัญญาธรรม