ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง"
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง"
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำหนดการ ลงนามออนไลน์ เข้าเว็บไซต์