บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มาตรการการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มาตรการปรับปรุง ปี 2565


- รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

- รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

- มาตรการ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 11/2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

- สรุปโครงการการบรรยายพิเศษ “ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา”

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

314,119

เริ่ม 26-06-2562 | 3