บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ตรวจสอบลำดับคิวสัมภาษณ์ผู้กู้ กยศ. รายเก่า ปี 2-5 ปีการศึกษา 2562
 • สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 2-3 รอบพิเศษ
 • < a href="" target="_blank">สมัครสอบคอมพิวเตอร์
 • ประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติด
 • < a href="" target="_blank">ไหว้ครู
 • บริจาคโลหิต
 • < a href="" target="_blank">สวมหมวกนิรภัย
 • < a href="#" target="_blank">start-d-up-camp-2019
 • < a href="" target="_blank">ยินดี
 • ยินดี
 • รับรางวัลมารยาทไทย 2562
 • คว้า 3 รางวัล
ตรวจสอบลำดับคิวสัมภาษณ์ผู้กู้ กยศ. รายเก่า ปี 2-5 ปีการศึกษา 2562 สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 2-3 รอบพิเศษ สมัครสอบคอมพิวเตอร์ ประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านยาเสพติด ไหว้ครู บริจาคโลหิต สวมหมวกนิรภัย start-d-up-camp-2019 ยินดี ยินดี รับรางวัลมารยาทไทย 2562 คว้า 3 รางวัล
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

13354
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster