บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 15
 • ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม ประจำปี 2561
 • < a href="" target="_blank">fusion food 2018
 • < a href="" target="_blank">EV-BUS
 • ผ่อนผันทหาร
 • กิจกรรม ASEAN Leadership2019
 • สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6
 • เต้น Cover dance
 • สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เสริมทักษะ 4 (รอบพิเศษ)
 • รับสมัครอบรม ติวสอบคอมฯ เดือนพฤศจิกายน
 • เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC
 • ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 15 ราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม ประจำปี 2561 fusion food 2018 EV-BUS ผ่อนผันทหาร กิจกรรม ASEAN Leadership2019 สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6 เต้น Cover dance สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เสริมทักษะ 4 (รอบพิเศษ) รับสมัครอบรม ติวสอบคอมฯ เดือนพฤศจิกายน เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster