บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพรวิชาการ ครั้งที่ 14
 • อบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
 • ผ่อนผันทหาร
 • เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม-ASEAN-Leadership-2018
 • สอบกลางภาค 2/2560
 • อบรม KPRULIB 2018
 • สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
 • การประกวดแจ่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2560
 • บรรณารักษ์ฯ มรภ.กพ. เจ๋ง!! สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้อันดับ 1
 • < a href="" target="_blank">นางสาวณัฐมน อาจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าเหรียญทอง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย
 • < a href="" target="_blank">ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปี 2560
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพรวิชาการ ครั้งที่ 14 อบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ผ่อนผันทหาร เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม-ASEAN-Leadership-2018 สอบกลางภาค 2/2560 อบรม KPRULIB 2018 สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ การประกวดแจ่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2560 บรรณารักษ์ฯ มรภ.กพ. เจ๋ง!! สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้อันดับ 1 นางสาวณัฐมน อาจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าเหรียญทอง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปี 2560
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
 • chuiawards
chuiawards
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2560 เวลา 13.30 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


กำหนดสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 3 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster