บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">KPRU GOT TALENT
 • รับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
 • ประกาศรายชื่อและห้องสอบการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • < a href="" target="_blank">ห้องสมุดเปิดล่วงเวลา
 • < a href="" target="_blank">ปิดระบบ speexx
 • < a href="" target="_blank">ยินดี
 • ยินดี
 • คว้า 3 รางวัล
 • รับรางวัลมารยาทไทย 2562
KPRU GOT TALENT รับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประกาศรายชื่อและห้องสอบการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเปิดล่วงเวลา ปิดระบบ speexx ยินดี ยินดี คว้า 3 รางวัล รับรางวัลมารยาทไทย 2562
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster