นักศึกษา : Kamphaeng Phet Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU 
บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
  • สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3 รอบพิเศษ
  • ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561
  • < a href="" target="_blank">กำหนดสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2561
  • สอบคอม
  • < a href="" target="_blank">ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย นักจัดรายการวิทยุ
  • งดการเรียนการสอนและเลื่อนสอบปลายภาค
  • ขอแสดงความยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์
  • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัลชมเชย
  • < a href="" target="_blank">สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3 รอบพิเศษ ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2561 สอบคอม ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย นักจัดรายการวิทยุ งดการเรียนการสอนและเลื่อนสอบปลายภาค ขอแสดงความยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster