บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • เปิดระบบลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
 • รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
 • ผลสอบ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 [รอบปกติครั้งที่ 2]
 • < a href="" target="_blank">เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • เลื่อนการสอนชดเชยและการสอบ
 • covid-19
 • < a href="" target="_blank">ยินดีนักศึกษาท่องเที่ยว
เปิดระบบลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 [รอบปกติครั้งที่ 2] เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร เลื่อนการสอนชดเชยและการสอบ covid-19 ยินดีนักศึกษาท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

64,395

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th