บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มรรยาทไทย ครั้งที่ 6
 • พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">เยาวชนดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">เยาวชนดีเด่น
 • กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษออนไลน์
 • ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • < a href="" target="_blank">วันรพี
 • < a href="" target="_blank">ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย นักจัดรายการวิทยุ
 • งดการเรียนการสอนและเลื่อนสอบปลายภาค
 • ขอแสดงความยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์
 • < a href="" target="_blank">เชียร์ลีดดิ้ง เหรียญทอง
ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มรรยาทไทย ครั้งที่ 6 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยาวชนดีเด่น เยาวชนดีเด่น กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันรพี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย นักจัดรายการวิทยุ งดการเรียนการสอนและเลื่อนสอบปลายภาค ขอแสดงความยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์ เชียร์ลีดดิ้ง เหรียญทอง
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster