บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561
 • TOEIC
 • ยินดี นศ เทตโน คว้า 4 รางวัล
 • KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตรวจสอบรายชื่อสอบมาตรฐานคอมฯ
 • แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561
 • รับสมัครอบรม ติวสอบคอมฯ เดือนธันวาคม
 • ผ่อนผันทหาร
 • < a href="" target="_blank">ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชียร์หลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย TNCC 2018
 • < a href="" target="_blank">ลุ้นรับทุนการศึกษา
 • รางวัลขวัญใจสปอนเซอร์
 • < a href="" target="_blank">fusion food 2018
สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561 TOEIC ยินดี นศ เทตโน คว้า 4 รางวัล KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรายชื่อสอบมาตรฐานคอมฯ แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561 รับสมัครอบรม ติวสอบคอมฯ เดือนธันวาคม ผ่อนผันทหาร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชียร์หลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย TNCC 2018 ลุ้นรับทุนการศึกษา รางวัลขวัญใจสปอนเซอร์ fusion food 2018
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster