บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ปฏิทินอบรมเตรียมความพร้อมการสอบคอมฯ และกำหนดการรับสมัครสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 • < a href="" target="_blank">กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • รับสมัครและส่งผลงาน การประกวดสื่อสร้างสรรค์
 • สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ] ปีการศึกษา 2/2561
 • < a href="" target="_blank">ยินดี
 • ยินดี
 • คว้า 3 รางวัล
 • รับรางวัลมารยาทไทย 2562
 • < a href="" target="_blank">นักกีฬาฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยม
 • < a href="" target="_blank">แชมป์ฟุุตซอลสมัยที่ 2
 • < a href="" target="_blank">เหรียญทองแดง
ปฏิทินอบรมเตรียมความพร้อมการสอบคอมฯ และกำหนดการรับสมัครสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครและส่งผลงาน การประกวดสื่อสร้างสรรค์ สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ] ปีการศึกษา 2/2561 ยินดี ยินดี คว้า 3 รางวัล รับรางวัลมารยาทไทย 2562 นักกีฬาฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยม แชมป์ฟุุตซอลสมัยที่ 2 เหรียญทองแดง
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster