บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ประกวดสื่อหนังสั้น
 • เลื่อนการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เสริมทักษะ 1-4 (รอบพิเศษ)
 • covid19
 • < a href="" target="_blank">ภูมิใจในราชภัฏ
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบลายผ้าเป็นอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร ลายศิลาล้อมเพชร
 • มารยาทไทย
 • ผลสอบ
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม Smart Statrup Company by GSB
 • ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัล
 • ระบบรับแจ้งเตือน
 • รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประกวดสื่อหนังสั้น เลื่อนการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เสริมทักษะ 1-4 (รอบพิเศษ) covid19 ภูมิใจในราชภัฏ เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ เดือนเมษายน] รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 มารยาทไทย ผลสอบ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม Smart Statrup Company by GSB ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัล ระบบรับแจ้งเตือน รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

327,776

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th