บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1
 • เชิญร่วมงาน ราชภัฏลองกระทง ปี 2560
 • แข่งขันทักษะภาษา สำหรับนักศึกษา
 • < a href="" target="_blank">เชิญร่วมงาน คูนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">นางสาวณัฐมน อาจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าเหรียญทอง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย
 • < a href="" target="_blank">ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปี 2560
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD
 • < a href="https://www.kpru.ac.th/files/Best-paper-Award-techno2017.pdf" target="_blank">คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานที่คว้า 3 รางวัล
 • < a href="http://management.kpru.ac.th/?dt_portfolio=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 เชิญร่วมงาน ราชภัฏลองกระทง ปี 2560 แข่งขันทักษะภาษา สำหรับนักศึกษา เชิญร่วมงาน คูนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวณัฐมน อาจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าเหรียญทอง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปี 2560 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานที่คว้า 3 รางวัล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
 • HI-TEK
 • To be No1
HI-TEK To be No1
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดงานราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.


กำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง


กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster