บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ลงทะเบียนรับปริญญา
 • ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี KPRU
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2565
 • < a href="" target="_blank">กำหนดเปิดระบบงบประมาณปี 2566
 • เช่าตัดชุดครุย
 • ผศ.คนใหม่
 • < a href="" target="_blank">ยินดีที่เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ ทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565
 • ยินดีนักศึกษา ประกวดมารยาทไทย
 • ยินดีตำแหน่งชำนาญการ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565
 • ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เอนก หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้ร่วมจดอนุสิทธิบัตร
ลงทะเบียนรับปริญญา ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี KPRU รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2565 กำหนดเปิดระบบงบประมาณปี 2566 เช่าตัดชุดครุย ผศ.คนใหม่ ยินดีที่เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติ ทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ยินดีนักศึกษา ประกวดมารยาทไทย ยินดีตำแหน่งชำนาญการ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2565 ยินดีได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้าน Biotechnology, Health & Fitness ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เอนก หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้ร่วมจดอนุสิทธิบัตร
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


การใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณได้รับทราบจากการอ่าน และทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

31,746

เริ่ม 26-06-2562