บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ
 • < a href="" target="_blank">ผศ.ใหม่
 • บริจาคโลหิต
 • การบริหารงบประมาณปี 2562
 • เชิญชวนใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning
 • < a href="" target="_blank">จำหน่ายเสื้อเหลือง
 • การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและผอ
 • LINE จองรถยนต์
 • เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC
โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ ผศ.ใหม่ บริจาคโลหิต การบริหารงบประมาณปี 2562 เชิญชวนใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning จำหน่ายเสื้อเหลือง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและผอ LINE จองรถยนต์ เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

15189
เริ่ม 20-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster