บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ตรวจสอบรายชื่อสอบมาตรฐานคอมฯ
 • อบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานตีพิมพ์เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A1)
 • อบรมการทำงานวิจัยและขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม
 • การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและผอ
 • < a href="" target="_blank">ยินดี ผศ.คนใหม่
 • รางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2561
 • < a href="" target="_blank">ยินดีพิริยะ
 • < a href="" target="_blank">ยินดี ผศ.คนใหม่
 • การบริหารงบประมาณปี 2562
 • เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC
 • LINE จองรถยนต์
ตรวจสอบรายชื่อสอบมาตรฐานคอมฯ อบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานตีพิมพ์เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A1) อบรมการทำงานวิจัยและขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและผอ ยินดี ผศ.คนใหม่ รางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2561 ยินดีพิริยะ ยินดี ผศ.คนใหม่ การบริหารงบประมาณปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC LINE จองรถยนต์
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานตีพิมพ์เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (A1)


กำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร (ประเภททีม) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561


กำหนดสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร มรภ.กพ.ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster