บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • Windows 11
 • ยินดีได้รับรางวัล Start up ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ
 • บรรยายหัวข้อ การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่
 • สัมมนาออนไลน์ เรื่อง การประเมินการสอนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการสอนตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564
 • < a href="" target="_blank">ยินดีคณะวิท
 • สลิปเงินเดือนกันยายน 2564
 • รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทบุคคล ระดับประเทศ ปี 2564
 • กำหนดการเปิดระบบ 3 มิติ
 • < a href="" target="_blank">ผศ.คนใหม่ 17 กันยายน 2564
 • < a href="" target="_blank">ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563 ระดับดีมาก
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร ฉบับที่ 2
 • ยินดีบุคคลดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">ภูมิใจในราชภัฏ
Windows 11 ยินดีได้รับรางวัล Start up ระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ บรรยายหัวข้อ การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่ สัมมนาออนไลน์ เรื่อง การประเมินการสอนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการสอนตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 ยินดีคณะวิท สลิปเงินเดือนกันยายน 2564 รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทบุคคล ระดับประเทศ ปี 2564 กำหนดการเปิดระบบ 3 มิติ ผศ.คนใหม่ 17 กันยายน 2564 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563 ระดับดีมาก เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร ฉบับที่ 2 ยินดีบุคคลดีเด่น
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

473,427

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
sarabankpru@kpru.ac.th