บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิริยะ กาญจนคงคา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รศ.คนใหม่
 • ผศ.คนใหม่
 • สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 • < a href="" target="_blank">kpru-cheerleading-championship-2017
 • < a href="" target="_blank">ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียนณอายุราชการ ประจำปี 2560
 • เชิญชวนผู้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD
 • < a href="" target="_blank">นางสาวณัฐมน อาจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าเหรียญทอง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิภัชราพร สภาพพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สักทอง :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI
 • แสดงความยินกับบุคลากรที่ไปร่วมนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิริยะ กาญจนคงคา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกระทรวงอุตสาหกรรม รศ.คนใหม่ ผศ.คนใหม่ สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 kpru-cheerleading-championship-2017 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียนณอายุราชการ ประจำปี 2560 เชิญชวนผู้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD นางสาวณัฐมน อาจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้าเหรียญทอง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิภัชราพร สภาพพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สักทอง :วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI แสดงความยินกับบุคลากรที่ไปร่วมนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์
ประกวด แข่งขัน
 • True Young Producer Award 2017
 • SCB ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดิโอ CYBER SECURITY ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
True Young Producer Award 2017 SCB ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดิโอ CYBER SECURITY ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


กำหนดการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


กำหนดการอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

กำหนดการอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ


กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706-555    055-706-518

Webmaster