บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑
 • อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ
 • ขอแสดงความยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์
 • < a href="" target="_blank">IDENTITY DESIGN CONTEST
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัลชมเชย
 • < a href="" target="_blank">สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
 • บริจาคโลหิต
 • < a href="" target="_blank">ผศ. คนใหม่ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">ยินดี Startup รอบ 3
 • นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ขอแสดงความยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์ IDENTITY DESIGN CONTEST ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว บริจาคโลหิต ผศ. คนใหม่ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ยินดี Startup รอบ 3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์
 • Green Office KPRU
Green Office KPRU
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster