บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตรวจสอบรายชื่อสอบมาตรฐานคอมฯ
 • < a href="" target="_blank">รางวัลนักวิจัยดีเด่น
 • < a href="" target="_blank">ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชียร์หลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย TNCC 2018
 • < a href="" target="_blank">ศูนย์ fosic ได้รับ ISO
 • ยินดี ผศ.คนใหม่
 • การบริหารงบประมาณปี 2562
 • LINE จองรถยนต์
 • เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC
 • < a href="" target="_blank">เยาวชนดีเด่น
KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรายชื่อสอบมาตรฐานคอมฯ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชียร์หลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย TNCC 2018 ศูนย์ fosic ได้รับ ISO ยินดี ผศ.คนใหม่ การบริหารงบประมาณปี 2562 LINE จองรถยนต์ เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใช้บทเรียนออนไลน์ Thai MOOC เยาวชนดีเด่น
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster