บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2563
 • งดการเรียนการสอนวันที่ 5 ส.ค. 2563
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยุคหลังโควิด
 • ระบบรายการเงินเดือน
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • ติวสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563
 • < a href="" target="_blank">เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • การใช้จ่ายงบปี 2563
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 - Online
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • เจตจำนง KPRU
 • ระบบลงเวลาออนไลน์
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2563 งดการเรียนการสอนวันที่ 5 ส.ค. 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรยุคหลังโควิด ระบบรายการเงินเดือน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ติวสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563 เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร การใช้จ่ายงบปี 2563 covid-19 วัฒนธรรมองค์กร เจตจำนง KPRU ระบบลงเวลาออนไลน์
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

19,296

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th