บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="https://www.kpru.ac.th/th/newsDB/file_tbnews/tbnews_823_program.pdf" target="_blank">อบรมแผนกลยุทธ์ประจำปี 2562
 • ติวสอบ ภาค ก (ก.พ.)
 • กำหนดจัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562
 • อบรมเตรียมสอบ TOEIC
 • < a href="" target="_blank">อบรมหลักสูตร TQR
 • < a href="" target="_blank">ยินดี ผศ.คนใหม่
 • < a href="" target="_blank">จำหน่ายเสื้อเหลือง
 • การบริหารงบประมาณปี 2562
 • การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและผอ
 • รางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2561
อบรมแผนกลยุทธ์ประจำปี 2562 ติวสอบ ภาค ก (ก.พ.) กำหนดจัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 อบรมเตรียมสอบ TOEIC อบรมหลักสูตร TQR ยินดี ผศ.คนใหม่ จำหน่ายเสื้อเหลือง การบริหารงบประมาณปี 2562 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและผอ รางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563


กำหนดจัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มรภ.กพ.


กำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร (ประเภททีม) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561 (รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster