บุคลากร นักศึกษา รวม facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ลงทะเบียนรับปริญญา 2563 เพิ่มเติม
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร
 • ระบบรายการเงินเดือน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 • เปิดระบบงบประมาณ โครงการปี 64
 • รับโล่
 • < a href="" target="_blank">ชำนาญการ
 • < a href="" target="_blank">ยินดี ผศ
 • < a href="" target="_blank">เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ระบบลงเวลาออนไลน์
ลงทะเบียนรับปริญญา 2563 เพิ่มเติม เบิกค่ารักษาพยาบาลและเลี้ยงดูบุตร ระบบรายการเงินเดือน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ เปิดระบบงบประมาณ โครงการปี 64 รับโล่ ชำนาญการ ยินดี ผศ เปิดรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกำแพงเพชร วัฒนธรรมองค์กร ระบบลงเวลาออนไลน์
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ระหว่างคณะ ประจำปี 2563


กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [คลิก..ตรวจสอบตารางสอบ]จำนวนผู้เยี่ยมชม

95,436

เริ่ม 26-06-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
kpru.pr@kpru.ac.th