บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
 • < a href="" target="_blank">ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มรรยาทไทย ครั้งที่ 6
 • พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • < a href="" target="_blank">รศ.คนใหม่
 • < a href="" target="_blank">ผลสอบ TOEIC
 • งานเกษียนอายุราชการ ปี 2561
 • < a href="" target="_blank">เยาวชนดีเด่น
 • ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • < a href="" target="_blank">ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา
 • มาตรการบริหารงบประมาณรายจ่าย
 • < a href="" target="_blank">ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย นักจัดรายการวิทยุ
 • ยินดี ผศ.คนใหม่
 • ขอแสดงความยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มรรยาทไทย ครั้งที่ 6 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รศ.คนใหม่ ผลสอบ TOEIC งานเกษียนอายุราชการ ปี 2561 เยาวชนดีเด่น ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา มาตรการบริหารงบประมาณรายจ่าย ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย นักจัดรายการวิทยุ ยินดี ผศ.คนใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู เพชรกรุ ครุศิลป์
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
 • Green Office KPRU
ไม่ใช้โฟม Green Office KPRU
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


ผู้ใช้งานออนไลน์

ผู้ใช้งานทั้งหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-706-555 | 055-706-518
Webmaster