บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วม พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
 • ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
 • ยินดีได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้าน Biotechnology, Health & Fitness
 • < a href="https://www.facebook.com/kprupr/photos/a.485182018175641/5925590877468034/" target="_blank">รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
 • < a href="" target="_blank">ยินดีกับ บุคลากรได้รับรางวัล KPPE AWARDS-2564
 • < a href="" target="_blank">ยินดี ผศ คนใหม่ - 15 มีนาคม 2565
 • เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ยินดี ชำนาญการ รุ่นที่ 5
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เอนก หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้ร่วมจดอนุสิทธิบัตร
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 31
 • ยินดี ทูตวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วม พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ยินดีได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้าน Biotechnology, Health & Fitness รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ยินดีกับ บุคลากรได้รับรางวัล KPPE AWARDS-2564 ยินดี ผศ คนใหม่ - 15 มีนาคม 2565 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยินดี ชำนาญการ รุ่นที่ 5 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. เอนก หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้ร่วมจดอนุสิทธิบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 31 ยินดี ทูตวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์
 • < a href="" target="">รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก
 • < a href="" target="">รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า
 • < a href="" target="">ไม่ใช้โฟม
รณรงค์ทำบุญปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้กระเป๋าผ้า ไม่ใช้โฟม
ประกวด แข่งขัน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เยี่ยมชม

725,905

เริ่ม 26-06-2562