บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน


ปีงบประมาณ | 2566 | 2564 | 2564 | 2563 |

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ


ปีงบประมาณ | 2566 | 2564 | 2564 | 2563 |

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ปีงบประมาณ 2566 | 6 เดือน | 12 เดือน |

ปีงบประมาณ 2565 | 6 เดือน | 12 เดือน |

ปีงบประมาณ 2564 | 6 เดือน | 12 เดือน

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ


ปีงบประมาณ 2566 | รอบ 6 เดือน |

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน


ปีงบประมาณ 2566 | รอบ 6 เดือน |

รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ


ปีงบประมาณ 2566 | 6 เดือน | 12 เดือน |

ปีงบประมาณ 2565 | 6 เดือน |

ปีงบประมาณ 2564 | 6 เดือน | 12 เดือน |

ปีงบประมาณ 2563 | 12 เดือน |

รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน


ปีงบประมาณ 2566 | 6 เดือน | 12 เดือน |

ปีงบประมาณ 2565 | 6 เดือน |

ปีงบประมาณ 2564 | 6 เดือน | 12 เดือน |

ปีงบประมาณ 2563 | 12 เดือน |

แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร


ปี พ.ศ. | 2566-2570 |

ปี พ.ศ. | 2561-2565 |

เว็บไซต์ KPRU ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้อ่านและเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ยอมรับ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

292,313

เริ่ม 26-06-2562 | 12