การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารดาวน์โหลด


ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ใบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบฟอร์มประวัติย่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ.2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานเลขานุการ (รัชนีวรรณ หลิมมงคล คุณหนิง) โทร.1058