สนามสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560

ศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สนามสอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำหรับผู้สอบ


สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 จำนวนที่นั่งสอบ 10,037 ที่นั่ง จำนวนอาคารสอบ 24 อาคาร จำนวนห้องสอบ 163 ห้อง

ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ที่นี่