ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกเลือกรายการตาม O1-O35 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) E-mail (4) แผนที่ตั้ง


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O4-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ และแผนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ติดต่อเรา ดังรูป

จากนั้นจะแสดงหน้าเว็บเพจ ติดต่อเรา ดังรูป

O4-2 ในส่วนของหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับเรา เมนูย่อย หมายเลขโทรศัพท์ ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจรวม หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม